Donate cho nhóm phát triển

Donate cho chúng mình qua Paypal: [email protected]

Donate qua TP Bank hoặc MoMo: Bấm vào mệnh giá bạn muốn donate

Code: (Nhập nội dung chuyển khoản là mã code)

Lưu ý: Luôn đảm bảo bạn đang ở trạng thái đăng nhập tài khoản.

Vui lòng điền chính xác nội dung chuyển khoản gồm 5 số của mã code (Quan trọng).

Tài khoản của bạn sẽ được cập nhật trong vòng 1-10 phút sau khi hệ thống nhận được donate.

Trường hợp bị chậm trễ do Bank hoặc MoMo mà bạn cần lên VIP ngay thì liên hệ chat tại đâyQuyền lợi của các loại tài khoản (30 ngày)Ẩn danh

Không đăng nhập

Được dùng AI Chat
Được dùng AI Vẽ Hình
Được dùng AI Code
Được dùng AI Designer
Được dùng AI Thuyết Trình
Được dùng AI Video / Audio
Số lượng tối đa 65 từ trong câu hỏi
Số lượng tối đa 250 từ trả về trong câu trả lời
Số lần chat với AI là 5 lần mỗi ngày

Free

Đã đăng ký tài khoản

Được dùng AI Chat
Được dùng AI Vẽ Hình
Được dùng AI Code
Được dùng AI Designer
Được dùng AI Thuyết Trình
Được dùng AI Video / Audio
Lưu trữ hình ảnh 7 ngày
AI voice 3 lần mỗi ngày
Số lượng tối đa 65 từ trong câu hỏi
Số lượng tối đa 225 từ trả về trong câu trả lời
Số lần chat với AI là 5 lần mỗi ngày

VIP20

Donate 20k

Toàn bộ quyền lợi của Free
Lưu trữ hình ảnh 30 ngày
Được dùng AI OCR
AI voice 7 lần mỗi ngày
Sử dụng phiên bản AI Chat mới nhất (ChatGPT Turbo 16k)
Số lượng tối đa 155 từ trong câu hỏi
Số lượng tối đa 375 từ trả về trong câu trả lời
Số lần chat với AI là 20 lần mỗi ngày (Turbo 16k)
Số lần chat với AI là 5 lần mỗi ngày (GPT-4)

VIP50

Donate 50k

Toàn bộ quyền lợi của VIP20
Tạo cuộc hội thoại với AI
AI voice 12 lần mỗi ngày
Hỗ trợ VPN
Không hiển thị quảng cáo
Số lượng tối đa 350 từ trong câu hỏi
Số lượng tối đa 600 từ trả về trong câu trả lời
Số lần chat với AI là 35 lần mỗi ngày (Turbo 16k)
Số lần chat với AI là 15 lần mỗi ngày (GPT-4)

VIP100

Donate 100k

Toàn bộ quyền lợi của VIP50
AI voice 25 lần mỗi ngày
Sử dụng phiên bản AI Chat mới nhất (ChatGPT 4)
Số lượng tối đa 1000 từ trong câu hỏi
Số lượng tối đa 1000 từ trả về trong câu trả lời
Số lần chat với AI là 50 lần mỗi ngày (Turbo 16k)
Số lần chat với AI là 25 lần mỗi ngày (GPT-4)
Được dùng AI Hình Dall-E 3

VIP200

Donate 200k

Toàn bộ quyền lợi của VIP100
AI voice 100 lần mỗi ngày
Số lượng tối đa 2000 từ trong câu hỏi
Số lượng tối đa 2000 từ trả về trong câu trả lời
Số lần chat với AI là 100 lần mỗi ngày (Turbo 16k)
Số lần chat với AI là 50 lần mỗi ngày (GPT-4)
Được dùng AI Hình Dall-E 3


CẢM ƠN CÁC BẠN


Đã đồng hành với ChatGPTWeb


Sự giúp sức bằng cách donate của cộng đồng sẽ giúp chúng mình duy trì và phát triển thêm các tính năng cao cấp khác của ChatGPT

Save diary
Copy
Share